IZJAVA POLITAK ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti opisuje na kakšen način družba ELTUS PLUS d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Tbilisijska ulica 59, davčna številka: 90363183 (v nadaljevanju: Družba) upravlja z osebnimi podatki katere ste uporabniki posredovali z uporabo spletne strani www.diktafoni.si ali katere ste posredovali ob prijavi na novice (newsletter) Družbe. V izogib kakršnega koli dvoma kdaj Družba zbira osebne podatke, katere ste posredovali z uporabo spletne strani Družbe, je družba tista, ki upravlja in obdeluje te podatke. Politika zasebnosti se nanaša na vse načine in oblike preko katerih uporabnik dostopa do spletne strani Družbe. Zelo pomembno je, da pozorno preberete to Izjavo o zasebnosti, saj z vsako uporabo naših storitev (opisane nižje) sprejemate ta pravila in pogoje opisane v tej Izjavi. V kolikor ne sprejemate oziroma se ne strinjate s pogoji navadnimi v tej Izjavi, oziroma nam ne dajete dovoljenja za obdelavo vaših osebnih podatkov, ne boste mogli uporabljati naše storitve. Družbi niste dolžni posredovati osebnih podatkov in za ne posredovanje ne obstajajo nikakršne posledice v kolikor se te podatki ne posredujejo. Družba lahko to Izjavo spremeni, dopolni v katerem koli trenutku in te spremembe objavi na spletni strani Družbe, kjer se tudi nahaja najnovejša različica te Izjave. Prosimo preverite datum naveden na vrhu Izjave in s tem preverite, kdaj je bila Politika zasebnosti nazadnje posodobljena.

1. Obseg zbiranja osebnih podatkov in način obdelave

Pojem osebni podatki razumemo kot osebni podatki, katere nam prostovoljno posredujete v povezavi s storitvami dostopnimi na in preko naše spletne strani. Ti podatki lahko vključujejo sledeče:

 • ime in priimek
 • elektronski naslov in
 • telefonska številka

Družba zbira nekatere ali vse zgoraj navedene osebne podatke, izključno na podlagi Vaše privolitve in svobodne volje. Navajamo, da lahko vašo privolitev kadar koli in v vsakem trenutku odklonite oziroma umaknete. V trenutku odklonitve oziroma umika privolitve ne boste mogli več koristiti naših storitev. Privolitev se umakne z obvestilom Družbi, posredovano na način naveden v 7. točki tega dokumenta, oziroma s pritiskom na povezavo »unsubscribe« znotraj naših novic (newsletterja).

Družba zbira, obdeluje osebne podatke z namenom pošiljanja novic in nudenja naših storitev po katerih uporabnik povprašuje.

Družba posredovane podatke ne bo uporabljala za avtomatsko odločanje, kar vključuje uporabo osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov posameznika.

2. Posredovanje in deljenje prejetih osebnih podatkov

Družba se obvezuje varovati prejete osebne podatke in jih ne bo posredovala, objavljala, delila s tretjimi osebami (kar vključuje tudi tretje osebe v drugih državah in mednarodne organizacije), dovolila njihovo obdelavo, niti na kakršen koli drug način omogočila njihovo dostopnost tretji osebi brez Vašega predhodnega soglasja.

Družba lahko izjemoma deli nekatere ali vse prejete in zbrane osebne podatke s podizvajalci Družbe in s pravosodnimi organi Republike Slovenije, skladno z veljavnimi predpisi in zakoni.

3. Obdobje zbiranja osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali

Vaše osebne podatke bomo zbirali in obdelovali celotno obdobje uporabe naših storitev, vse dokler ne prekličete Vaše privolitve. V primeru, da nam boste preko spletnega obrazca Družbe posredovali osebne podatke z namenom sklepanja pogodbe za zagotavljanje in uporabo storitve Družbe, vendar do sklenitve ne bo prišlo se obvezujemo, da bomo vse Vaše osebne podatke takoj izbrisali.

4. Vaše pravice

Na podlagi veljavnih predpisov so vaše pravice naslednje:

 • od nas lahko zahtevate dostop do Vaših osebnih podatkov, torej imate pravico do prejemanja informacij, če obdelujemo vse osebne podatke o vas;
 • če so osebni podatki, ki se nanašajo na Vas napačni oziroma netočni, imate pravico, da nas obvestiti oziroma sami izvesti popravek teh podatkov, kot tudi jih dopolnite, če so nepopolni;
 • imate pravico, zahtevat izbris osebnih podatkov v zvezi z Vami, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
 1. osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. prekličete privolitev, na katerem temelji obdelava, in če ni druge pravne podlage za obdelavo;
 3. če vložite pritožbo (več o tem spodaj);
 4. so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 5. če je treba izbrisati osebne podatke, da bi spoštovali zakonsko obveznost, ki izhaja iz prava Evropske unije ali Republike Slovenije;
 6. zbrani so bili osebni podatki v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe (kot je e-trgovina);
 • Imate pravico do dostopa do omejitve obdelave osebnih podatkov, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
 1. če izpodbijate točnost kakršnih koli osebnih podatkov, v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti teh osebnih podatkov;
 2. obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zaprosite za omejitev njihove uporabe;
 3. če osebni podatki za obdelavo niso več potrebni, vendar jih zahtevate za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito neke pravne zahteve;
 4. če ste vložili pritožbo in čakate na potrditev, da naši zakoniti razlogi za obravnavo vaših interesov, pravic in svoboščin niso pod našim nadzorom;
 • imate pravico do prenosljivosti podatkov oziroma imate pravico do prenosa osebnih podatkov, ki ste nam jih nudili v strukturirani, uporabni in strojno berljivi obliki, ter jih prenesti k drugemu ponudniku obdelave brez vmešavanja iz naše strani. Prav tako imate pravico do neposrednega prenosa podatkov, ki jih obdelujemo, na način, da se osebni podatki prenesejo od nas do drugega ponudnika predelave, pod pogojem, da je to tehnično izvedljivo (iz naše podatkovne baze osebnih podatkov.);
 • imate pravico, da kadar koli vložite ugovor na privolitev obdelave osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali;
 • imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si ali naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

5. Tretje osebe

Na naši spletni strani so povezave (linki), ki vodijo do nekaterih drugih spletnih mest, na primer profilov družabnih omrežij. Nismo odgovorni za varnost ali zasebnost vseh podatkov, ki jih to spletno mesto zbira s pomočjo njihove uporabe. Prosimo, da pozorno preberite izjave o zasebnosti, ki veljajo za te spletne strani.

6. Stik

Za vsa vprašanja v zvezi z uporabo te politike zasebnosti, se obrnite na nas preko e-pošte: prodaja@eltus.si ali na naslov: ELTUS PLUS d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana.

PRAVNE OPOMBE

Za vsako uporabo spletnega mesta www.diktafoni.si veljajo spodaj navedeni pogoji. Podatke, objavljene na tej spletni strani ni dovoljeno kopirati izjemoma kadar se ti uporabljajo v nekomercialne namene in samo za individualno uporabo, ob upoštevanju vseh avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine, in vse veljavne omejitve. V vseh drugih primerih se podatki ne smejo kopirati, reproducirati ali distribuirati na kakršen koli način brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ELTUS PLUS d.o.o.

ELTUS PLUS d.o.o. bo vlagal razumne napore pri iskanju točnih in najnovejših informacij ki se pojavljajo na spletni strani www.diktafoni.si, vendar ne more odgovarjati za njihovo točnost in popolnost. Vsi uporabniki, ki dostopajo do spletne strani www.diktafoni.si in uporabljajo njeno vsebino to počno na lastno odgovornost. ELTUS PLUS d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno ali katero koli drugo škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe www.diktafoni.si ali kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Spletna stran Družbe vsebuje informacije tretjih oseb in povezave z drugimi spletnimi mesti, na katerih je ELTUS PLUS d.o.o. brez nadzora. Kadar koli je to mogoče, se takšne informacije navedejo in označijo. ELTUS PLUS d.o.o. ni odgovoren za točnost ali kateri koli drug vidik takih informacij in ne prevzema nobene odgovornosti za takšne informacije. ELTUS PLUS d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino te spletne strani na kakršenkoli način, kadarkoli in iz katerega koli razloga, in ne bo odgovoren za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Na spletno stran je prepovedano pošiljanje ali posredovanje zlonamerne in škodljive programske opreme, kot tudi napade preobremenitve spletne strani (npr. Denial-of-Service napad).