Pogoji Uporabe

1. Pravno obvestilo

1.1 To pravno obvestilo (ti pogoji) velja za celotno vsebino našega spletnega mesta na domeni www.diktafoni.si (naš spletno mesto) in za vsakršno korespondenco med vami in nami (kot je določeno v členu 1.3 spodaj). Prosimo, da natančno preberite te pogoje preden začnete uporabljati naše spletno mesto. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje ne glede na to, ali boste svoje podatke pri nas registrirali ali ne. Če teh pogojev ne sprejmete, ne uporabljajte našega spletnega mesta.

1.2 Dostop do našega spletnega mesta je mogoč tudi brez registracije vaših podatkov. Te pogoje lahko po svoji lastni, izključni in dokončni presoji občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Zato priporočamo, da občasno preverjate, ali so bili ti pogoji na našem spletnem mestu spremenjeni, saj z dostopom do našega spletnega mesta in njegovo nadaljnjo uporabo soglašate, da v času dostopa sprejemate pogoje, objavljene na našem spletnem mestu. Nekatere od teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določena pravna obvestila ali pogoji, ki so objavljeni na posameznih straneh našega spletnega mesta.

1.3 Pogoje uporabe za spletno mesto zagotavlja družba ELTUS PLUS d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Tbilisijska ulica 59, Slovenija, davčna številka: 90363183. Vsi zaimki »mi/nas/naš« se nanašajo na ELTUS PLUS d.o.o. Na nas se lahko obrnete prek strani »Kontakt«.

1.4 Naše spletno mesto je namenjeno uporabi prebivalcev Slovenije. Ne dajemo nobenih garancij in/ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede skladnosti informacij na našem spletnem mestu ali katerih koli drugih informacij, povezanih z našim poslovanjem v okviru zakonodaje katere koli druge države.

2. Intelektualna lastnina in licence

2.1 Tiskanje in prenos izvlečkov z našega spletnega mesta za vašo osebno, nekomercialno uporabo je dovoljeno pod naslednjimi pogoji, da: (a) noben dokument ali z njimi povezan slikovni prikaz iz našega spletnega mesta se na noben način ni spremeni; (b) slikovni prikaz iz našega spletnega mesta ni uporabljen brez spremnega besedila; (c) so naše obvestilo o avtorskih pravicah in blagovni znamki ter določila iz tega 2. člena prisotna na vseh izvodih.

2.2 Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice, blagovne znamke, pravice do podatkovne zbirke in druge pravice intelektualne lastnine v vsej programski opremi, izvorni kodi in drugih vsebinah ter gradivu na našem spletnem mestu (vključno z vsemi fotografijami in grafičnimi prikazi) naša last ali last naših izdajateljev licence. Skladno s temi pogoji je prepovedana kakršna koli uporaba izvlečkov z našega spletnega mesta za kakršne koli namene, razen skladno s členom 2.1 zgoraj. Vsakršna kršitev teh pogojev pomeni takojšen preklic dovoljenja za uporabo našega spletnega mesta: v tem primeru morate nemudoma uničiti vse izvlečke, ki ste jih prenesli ali natisnili z našega spletnega mesta.

2.3 Upoštevaje člen 2.1 zgoraj ni dovoljeno razmnoževati nobenega dela našega spletnega mesta, ga shranjevati na drugem spletnem mestu ali vnašati v kakršen koli javen ali zaseben sistem ali storitev za elektronsko shranjevanje brez našega predhodnega pisnega soglasja.

2.4 Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih, so pridržane.

2.5 Našega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati v nobene druge komercialne namene, razen če takšno uporabo izrecno potrdimo ali odobrimo. V primeru kakršne koli nezakonite ali nedovoljene uporabe našega spletnega mesta bomo sprožili ustrezne pravne postopke.

3. Zasebnost in registracija

3.1 Uporabo vaših osebnih podatkov z naše strani ureja Pravilnik o zasebnosti, ki ga najdete v nogi domače strani našega spletnega mesta. NATANČNO PREBERITE PRAVILNIK O ZASEBNOSTI navaja vaše pravice in naše dolžnosti glede vaših osebnih podatkov, vključno s tem, kaj lahko z njimi storimo in komu jih lahko v določenih okoliščinah posredujemo.

3.2 Na posameznih straneh našega spletnega mesta uporabljamo piškotke. Piškotki so datoteke, ki shranjujejo informacije na vaš trdi disk ali v brskalnik in nam omogočajo, da spletno mesto prilagodimo vašim zahtevam ter vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. Več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu, je na voljo v našem Pravilniku o zasebnosti.

4. Dejavnosti obiskovalcev

4.1 Razen osebnih podatkov, ki jih ureja naš Pravilnik o zasebnosti, se vse gradivo, ki ga prenesete na naše spletno mesto ali ga na našem spletnem mestu objavite, obravnava kot nezaupno in nelastniško. Do takšnega gradiva nimamo nobenih obveznosti. Skupaj s svojimi pooblaščenci si pridržujemo pravico do prostega kopiranja, razkrivanja, distribuiranja, vključevanja in drugačne uporabe takšnega gradiva in vseh podatkov, slik, zvočnih posnetkov, besedila in drugih elementov, ki so del tega gradiva, v kakršne koli in vse komercialne ali nekomercialne namene.

4.2 Na našem spletnem mestu je prepovedano objavljanje oziroma posredovanje: (a) grozilnih, obrekljivih, obscenih, nespodobnih, nedostojnih, prevratnih, žaljivih, pornografskih, zlonamernih gradiv, gradiv, ki lahko spodbudijo rasno sovraštvo, diskriminatornih, pretečih, škandaloznih, hujskaških, bogokletnih gradiv, gradiv, ki kršijo zaupnost, zasebnost ali ki lahko povzročijo nevšečnosti ali neprijetnosti; (b) gradiv, za katere niste pridobili vseh potrebnih licenc in/ali dovoljenj; (c) gradiv, ki bi lahko pomenila ali spodbujala dejanja, ki bi jih bilo mogoče obravnavati kot kaznivo dejanje, povod za civilnopravno odgovornost ali drugačno kršitev zakonodaje ali pravic katere koli tretje strani v kateri koli državi na svetu; (d) gradiv, ki so tehnično škodljiva (vključno z vsemi računalniškimi virusi, logičnimi bombami, trojanskimi konji, črvi, škodljivimi komponentami, poškodovanimi podatki in drugo zlonamerno programsko opremo ali škodljivimi podatki).

4.3 Prepovedana je vsaka zloraba našega spletnega mesta (vključno z vdiranjem).

4.4 V celoti bomo sodelovali z vsemi organi kazenskega pregona ali ravnali skladno s sodnimi odločbami, ki od nas zahtevajo ali nam nalagajo, da razkrijemo identiteto ali položaj osebe, ki objavlja gradivo v nasprotju s členom 4.2 ali 4.3 zgoraj.

5. Povezave

5.1 Povezave do spletnih mest tretjih oseb na našem spletnem mestu so na voljo le za vašo lažjo uporabo. Z uporabo teh povezav boste zapustili naše spletno mesto (spletna mesta na podlagi teh povezav se bodo večinoma odprla v novem oknu, pri tem pa se naše spletno mesto ne zapre). Teh spletnih mest tretjih oseb ne pregledujemo in nad njimi nimamo nadzora, zato zanje ali njihovo vsebino ali razpoložljivost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Teh spletnih mest tudi ne podpiramo in ne jamčimo zanje, za gradiva, ki jih tam najdete, ter za rezultate do katerih lahko pridete z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do spletnih mest tretjih oseb prek povezav na našem spletnem mestu, to počnete v celoti na lastno odgovornost.

5.2 Povezav do našega spletnega mesta ni dovoljeno ustvarjati brez našega predhodnega pisnega soglasja, ki ga izdamo samo, če so izpolnjena določena merila.

5.3 V primeru kršitve člena 5.2 morate povrniti vsako izgubo ali škodo, ki jo pri tem utrpimo mi ali povezane družbe (opredeljena v členu 5.4 spodaj).

6. Izjava o omejitvi in zavrnitvi odgovornosti

6.1 Za nemoteno uporabo našega spletnega mesta ali uporabo brez napak ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali garancij. Čeprav si prizadevamo zagotoviti ustrezno razpoložljivost našega spletnega mesta 24 ur na dan, ne prevzemamo odgovornosti za njegovo nedostopnost, ki je posledica česar koli in do katere lahko pride kadar koli, za katero koli obdobje. Dostop do našega spletnega mesta je lahko začasno in brez obvestila onemogočen v primeru napake v sistemu, vzdrževanja, popravil ali iz razlogov, na katere ne moremo vplivati.

6.2 Izrecno se strinjate, da naše spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost, kar velja tudi v primeru nezmožnosti uporabe. Gradivo na našem spletnem mestu je na voljo »takšno, kot je«, brez kakršnih koli pogojev, garancij ali drugih določil. Skladno s tem vam v največjem mogočem zakonsko dovoljenem obsegu omogočamo dostop do našega spletnega mesta ob tem, da izključujemo vsa jamstva, pogoje in druga določila ter izrecno zavračamo vsakršne garancije, izrecne ali implicitne, vključno z vsemi implicitnimi garancijami o ustrezni kakovosti, ustreznosti za določen namen, primernosti, zanesljivosti, pravočasnosti, točnosti, popolnosti, varnosti, naslova in ne kršitvi, ki bi, razen v okviru teh pogojev, lahko imela posledice, povezane z našim spletnim mestom.

6.3 V nobenem primeru nismo mi, niti kateri koli drug udeleženec (ki je ali ni vključen v ustvarjanje, izdelavo, vzdrževanje ali objavo našega spletnega mesta) ali katera koli od povezanih družb ali kateri koli od direktorjev, vodilnih delavcev, zaposlenih, pridruženih članov, zastopnikov, pogodbenikov ali izdajateljev licenc teh družb v nobenem primeru odgovorni do vas ali do katere koli tretje osebe za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kazensko, posebno ali posledično izgubo ali škodo, ki med drugim vključuje vsakršno izgubo uporabe, dobička ali podatkov, ki izhaja iz vaše uporabe našega spletnega mesta, ali za kakršni koli zahtevek, ki je kakor koli povezan z vašo uporabo našega spletnega mesta in med drugim vključuje napake ali izpuste v vsebini ali kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebine, ki je bila objavljena, posredovana ali do katere je bil kako drugače omogočen dostop na našem spletnem mestu, ali iz dejanj katerih koli uporabnikov našega spletnega mesta – v povezanem načinu ali načinu brez povezave, izbrisa vaših podatkov, informacij ali vsebine, shranjene na našem spletnem mestu, tudi če smo prejeli opozorilo glede možnosti nastanka omenjenih posledic in ne glede na to, ali takšne izgube ali škoda temeljijo na pogodbi, malomarnosti, krivdi ali katerem koli drugem razlogu.

6.4 Ne dajemo nobenih jamstev ali zagotovil, da na našem spletnem mestu ne bo prišlo do izgub, poškodb, napadov, virusov, vmešavanja, vdiranja ali drugačnega varnostnega vdora, in za to zavračamo vsakršno odgovornost. Odgovornost za varnostno kopiranje lastnega sistema prevzemate sami, prav tako morate poravnati tudi vse stroške morebitnega servisiranja, popravil ali prenove opreme, programov ali podatkov, ki bi bila potrebna zaradi uporabe gradiva na našem spletnem mestu.

6.5 Gradivo na našem spletnem mestu, izdelke in cene, ki so tam opisani, lahko spremenimo kadarkoli in brez obvestila. Gradivo na našem spletnem mestu je lahko zastarelo, za posodabljanje pa se ne zavezujemo.

6.6 Nobena določba v tem sporazumu na noben način ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz naše malomarnosti, goljufije, napačnega predstavljanja v zvezi s temeljnimi zadevami ali druge odgovornosti, ki po veljavni zakonodaji ne morejo biti omejene ali izključene.

6.7 Če s katerim delom naše spletne strani ali s temi pogoji niste zadovoljni, je edino in izključno sredstvo, ki ga imate na voljo, prekinitev uporabe našega spletnega mesta.

7. Odgovornost za škodo

Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate, da odvežete nas, vse naše povezane družbe in vse njihove direktorje, vodilne delavce, zaposlene, pridružene člane, zastopnike, pogodbenike in imetnike licenc vsakršne odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki, ki bi lahko bili posledica vaše kršitve teh pogojev, uporabe našega spletnega mesta, ukrepov, ki bi jih sprejeli v okviru naših preiskav domnevne kršitve teh pogojev ali na podlagi naše ugotovitve ali sklepa, da je prišlo do takšne kršitve.

8. Splošno

Ti pogoji urejajo odnose med vami in nami in so pripravljeni ter jih ureja zakonodaja Republike Slovenije. Za spore, ki nastanejo glede teh pogojev, so izključno pristojna sodišča v Sloveniji.

Nobena opustitev ali zamuda pri uveljavljanju katere koli pravice iz teh pogojev ne pomeni odpovedi tej pravici v celoti ali delno. Nobeno posamezno ali delno uveljavljanje pravic iz teh pogojev ne prepreči nadaljnjega ali drugega uveljavljanja te ali katere koli druge pravice.

Strinjate se, da lahko naše obveznosti prenesemo na podizvajalce ali da lahko ta sporazum ali katere koli pravice ali obveznosti, ki so v njem določene, dodeljujemo, ne da bi vas o tem obvestili. Ne sprejemamo odgovornosti za kršitve teh pogojev, ki so posledica kakršnih koli okoliščin, na katere od nas ni mogoče upravičeno pričakovati, da jih nadzorujemo. Ti pogoji obsegajo popoln dogovor med vami in nami glede vaše uporabe našega spletnega mesta in prevladujejo nad vsemi drugimi sporazumi glede našega spletnega mesta. Če je za katere koli od teh pogojev določeno, da so pravno neveljavni ali da jih ni mogoče uveljaviti, potem šteje, da neveljavno ali neizvedljivo določbo nadomesti veljavna, izvedljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostali pogoji pa se uporabljajo naprej.

Začetek veljavnosti: avgust 2018